Listopad 17, Krojovaná mše svatá k 17. listopadu, Vacenovice