červen 09, 1. sv. přijímání a křest, Praha

Related subgalleries