listopad 16, Cisterciácká pečeť - výstava, Velehrad