Červen 09, Slavnost seslání Ducha Svatého - hlavní pouť v Křtinách