2. 7. 2022: Uvedení arcibiskupa Graubnera na svatovojtěšský stolec, Praha, další foto