březen 24, Sbírání kočiček na Květnou neděli, Olomouc