březen 22, Svátost smíření a svátostné přijímání ve stavu nouze, Farnost Místek